Az Inspiráló Designelmélet 2014-ben, A MOME Design-és művészetelmélet BA, valamint Designelmélet MA szakos hallgatóinak kezdeményezésével jött létre annak érdekében, hogy az egyetemen kívüli előadássorozat segítségével teremtsen párbeszédet a design és a művészet témaköreiben, olykor interdiszciplináris kérdésekben.

Mi az “elmélet szak”?

A MOME-n elméletisnek vagy elmélet szakosnak nevezzük azokat a hallgatókat, akik a Designkultúra BA szakra, vagy a Designelmélet MA szakra járnak. E szakok az Elméleti Intézet keretében működnek, együtt a Design- és művészetmenedzsment MA, illetve a Design- és vizuálisművészet-tanár szakkal.

Az Elméleti Intézet, amely egyike a MOME négy intézetének e négy szakot működteti, valamint a tervező hallgatóknak kínál elméleti órákat.

Designkultúra BA szak

A szak sokszempontú bevezetést nyújt a design és a művészet összetett világába, valamint azokba a tudományokba, amelyek részben vagy teljesen ezekkel a területekkel foglalkoznak. Történeti és kritikai megközelítést tanítunk, kulturális antropológiait és kommunikációelméletit, esztétikait és gazdaságit, filozófiait és szociológiait, designelméletit és tervezőit. Ez utóbbit hallgatóink a tekhné kurzusokon sajátíthatják el, amelyek keretében tervező hallgatókkal együtt dolgozva oldanak meg olyan fiktív vagy valóságos feladatokat, mint például: „Tervezz játékot (esetleg egy játékos applikációt) egy huszonéves szingli lánynak, aki nappal PR-esként dolgozik, este pedig énekesként lép fel.”

A különböző perspektívákat a hallgatók harmadévben, a szakdolgozatukhoz vezető kutatásban összekapcsolják, és így élesben is kipróbálják azokat a megközelítési módokat és módszereket, amelyeket az első négy félév alatt tanultak. Ennek során kialakítják saját kutatási stratégiájukat és megtalálják az őket leginkább érdeklő területeket.

A szak sokszempontúsága és oktatóinak sokszínűsége okán nyitott, a design és a művészet iránt őszintén érdeklődő, talpraesett embereket vár. A harmadév elvégzését követően a hallgatók kutatók, kurátorok, múzeumi szakemberek asszisztenseként, design és művészeti témájú újságok, blogok szerzőiként, vagy éppen designer vállalkozások vagy projektek elméleti szakembereiként tudnak működni. Többségük ugyanakkor egy magyar vagy egy külföldi MA programban tanul tovább.

A Designkultúra BA szakról a MOME oldalán itt olvashattok.

Designelmélet MA szak

Az MA szak azt a munkát folytatja, amely a BA szakon – a MOMÉn vagy másutt – elkezdődött. Arra a tudásra, azokra a képességekre építve, amelyekre a hallgatók korábbi tanulmányaik során szert tettek, önálló kutatásra hívja őket. A kutatás keretét egyfelől három kiemelt kurzus jelenti – Speciális kutatás: tér, tárgy és kép –, amelyek keretében a diákoknak egy általuk kiválasztott alkotót, tárgycsoportot, jelenséget vagy problémát kell körbejárniuk és feldolgozniuk. „A kép mint design tárgy” felvetésre például van, aki a Bortársaság arculatát elemzi, van aki a Quimby egy lemezborítójának világában mélyed el, van, aki a ruhaápolási szimbólumok történetét, dialektusainak és jelentésmechanizmusainak működését kutatja, és van, aki Csörgő Attila Kasselben bemutatott munkáját elemzi.

A kutatás másik keretét természetesen a szakdolgozat adja, amelyen a hallgatók a második szemesztertől fogva dolgoznak. Munkájukat nemcsak témavezetőjük és konzulensük segíti, de az Elméleti Intézet, sőt adott esetben az Egyetem számos tervező oktatója is, akiket a hallgató önállóan is megkereshet, illetve akik rendszeresen részt vesznek a nyilvános szakdolgozati konzultációkon. Diákok és tanárok intenzív szakmai kapcsolata természetesen az Elmélet szak egészére jellemző, de csúcspontját a hallgató saját témájának kutatása és megírása során éri el.

A szak tematikai és módszertani sokszínűsége, illetve kutatás-centrikussága miatt nyitott, ugyanakkor a design és a művészet iránt elkötelezett és abban jól informált, elmélyülésre hajlandó hallgatókat vár. Ők a másodév elvégzését követően kutatók, kurátorok, múzeológusok, design és művészeti témájú újságok, blogok szerzőiként, vagy éppen designer vállalkozások vagy projektek elméleti szakembereiként működhetnek tovább.

A Designelmélet MA szakról a MOME oldalán itt olvashattok.