Felvételi

Felvételi tippek

BA

Az első és legfontosabb dolog: a MOMÉra felvételi vizsgán keresztül vezet az út. Minden szakra, így a Design- és művészetelmélet szakra is.

A felvételi első fordulója írásbeli, a második szóbeli. Az írásbeli tavasszal van (általában a Húsvét utáni kedden vagy szerdán), a szóbeli július elején. Az írásbelire minden jelentkezőt behívunk, a szóbelire csak azt a huszonöt-harminc, esetleg harmincöt jelentkezőt, akik jól teljesítettek az írásbelin.

Az írásbeli vizsga két részből, részenként 3-3 esszé megírásából, valamint egy műveltségi teszt kitöltéséből áll. A műveltségi teszten húsz kérdést teszünk fel a design, az építészet és a képzőművészet tárgyköréből, illetve földrajzi, történelmi és filmes témákban; mindegyik tantárgycsoport 5-5 kérdésből áll.

Az esszék fele egy általunk kiadott tárgyra vonatkozik (ilyen volt a Volkswagen Bogár, a Coca Colás üveg, Philippe Starck citromfacsarója és a Ferihegyi Forgalomirányító épülete): egy design/művészettörténeti, egy társadalomtudományi és egy esztétikai kérdést teszünk fel erre. Mindegyik kérdésre egy-egy órában lehet válaszolni. A teszttel együtt ez a szakasz 3 és fél órát tart.

Az ebédszünet után újabb három esszékérdés, ugyancsak design/művészettörténeti, társadalomtudományi és esztétikai jellegűek, ám egy olyan tárgyra kell alkalmazni őket, amelyet (amelynek fotóját) a jelölt maga hoz(za) a felvételire.

Az esszéket három tanár olvassa el és értékeli: egy művészettörténész, egy társadalomtudós és egy esztéta. Az esszéket összevetik, és ennek alapján alakul ki az a rangsor, amelynek első 25-30 szerzőjét a második fordulóra is behívjuk.

A felvételi második fordulóján a szóbeli meghallgatás két részből áll. Egyrészt a saját érdeklődéséről kérdezzük a jelentkezőt, előéletéről és terveiről, és eközben kitérünk a kötelező olvasmányok anyagára is. Másrészt mindenkit megkérünk, hogy a teremben felhalmozott rengeteg tárgy közül válasszon ki egyet, fogja meg, és írja le, beszéljen róla. Természetesen kérdésekkel is segítjük a jelentkezőt, és megtörténhet, hogy a választott tárgya mellé tőlünk is kap egyet.

A felvételire a kötelező olvasmányok elolvasásával, megértésével és megtanulásával lehet készülni. Kötelező olvasmány három van:

– Ernyey Gyula: Made in Hungary: The Best of 150 Years in Industrial Design. Budapest: Rubik Innovation Foundation, 1993. vagy Ernyey Gyula: Tárgyvilágunk 1986-1996, Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 1998.

– Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2002.

– A Magyarország felfedezése című szociográfiai könyvsorozat egy tetszés szerint választott kötete.

Ugyanakkor az is igaz, hogy ezeknek az olvasmányoknak az ismerete önmagában nem elég egy jó felvételihez. Ezen túl a jelentkezőnek azt is meg kell tudnia mutatni, hogy nem véletlenül ül a MOME felvételijén. Azért nem véletlenül, mert érdekli mindaz, amit nálunk tanulni lehet: a design, az építészet, a média. Azon látszik, hogy ezek érdeklik, aki időt és figyelmet szán rájuk: vagyis rendszeresen jár kiállításra és gondolkozik a látottakon; könyvtárakban és könyvesboltokban tájékozódik a friss folyóiratok és könyvek felől; rendszeresen néz honlapokat és blogokat e tárgyakban, és reflektál is mindezekre. Aki nyitott és érdeklődő tehát, az a megadott alapismeretek birtokában nyugodtan bízhat egy sikeres szereplésben.

Két további jó tanács: az esszéknek nem hosszúaknak kell lenniük, hanem lehetőség szerint informatívaknak, és legfőképpen strukturáltaknak. Vagyis legyen ívük, tartsanak valahonnan valahova. (Adott esetben érdemes az idő felét egy vázlat és egy piszkozat megírásável tölteni!) Ahhoz, hogy ez a fajta írás üzembiztosan menjen, sokat kell gyakorolni!

Érdemes gyakorolni a tárgyak leírását és elemzését is. Ezt szinte a legegyszerűbb, hiszen bárhol a kezébe vehet az ember egy tárgyat, és nekiállhat összeszedni legfontosabb fizikai, műszaki és szimbolikus tulajdonságait. Akár egy sótartón is el lehet kezdeni, aztán egy székre, vagy egy esernyőre váltani, később megpróbálkozni egy telefonnal, egy konyhabútorral vagy akár magával a konyhával, egy belső térrel. És az sem árt, ha a jelölt az utcán is nyitott szemmel jár, és alaposan szemügyyre veszi az épületeket, a járműveket, a szembejövő ruhákat.